Jak przebiega proces rekrutacyjny w Alfa Elektro 

 

W Alfa Elektro korzystamy z

- rekrutacji zewnętrznej, aby rozwijać naszą organizację o wykwalifikowanych specjalistów

- rekrutacji wewnętrznej, w celu poszerzania możliwości rozwoju dla naszych pracowników.

Proces rekrutacji prowadzi Dział HR w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym. Ma on charakter otwarty i prowadzony jest na równych zasadach dla wszystkich kandydatów spełniających warunki określone w profilu stanowiska. Warunki te określają w szczególności wymagania, jakie powinien spełniać Kandydat ubiegający się o dane stanowisko wraz z modelem kompetencji potrzebnych do realizacji wyznaczonych zadań. W procesie rekrutacji pod uwagę bierze się nie tylko przygotowanie merytoryczne ale także umiejętności oraz predyspozycje kandydatów.

 

Jak możesz aplikować

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, serdecznie zapraszamy Cię do śledzenia naszych aktualnych ogłoszeń rekrutacyjnych. Swoje dokumenty możesz przekazać wypełniając formularz rekrutacyjny online przy wybranym ogłoszeniu o pracę. 

Jeśli nie udało Ci się znaleźć interesującej oferty, zachęcamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych poprzez dedykowany formularz

 

Etapy procesu rekrutacyjnego

Proces rekrutacji w firmie Alfa Elektro jest kilkuetapowy zapewniając kandydatom maksimum rzetelności i wiarygodności.

Pierwszym etapem jest złożenie aktualnych dokumentów aplikacyjnych poprzez formularz online

Wstępny wywiad telefoniczny prowadzony przez dział HR jest kolejnym krokiem procesu rekrutacyjnego w naszej Firmie. Z osobami wybranymi w procesie wstępnej selekcji, kontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia dodatkowych informacji. W trakcie rozmowy możemy zadać kilka pytań dotyczących życiorysu zawodowego Kandydata.

Trzecim etapem procesu rekrutacyjnego są rozmowy kwalifikacyjne prowadzone z Kandydatem. Rozmowy są prowadzone przez pracownika działu HR bądź przez bezpośredniego przełożonego i dotyczą kwestii doświadczenia zawodowego, poziomu posiadanych kompetencji, motywacji i planów zawodowych oraz oczekiwań Kandydata. Podczas rozmowy przekazywane są szczegółowe informacje o firmie oraz stanowisku, na które odbywa się rekrutacja. Na tym etapie, w zależności od stanowiska, stosujemy inne, dodatkowe metody selekcji jak: testy wiedzy i umiejętności zawodowych, kwestionariusze osobowościowe, próbki pracy itp.

Jako dodatkowe źródło informacji, poprosimy Cię o referencje.

 

Dbając o obiektywność oceny w trakcie trwania całego procesu w naszej firmie staramy się, by kandydat rozmawiał minimum z dwiema osobami, dlatego zostaniesz zaproszony na kolejną rozmowę rekrutacyjną z managerem wyższego szczebla po pozytywnym wyniku pierwszej rozmowy.

 

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszyscy Kandydaci, którzy brali udział w procesie rekrutacyjnym otrzymują informacje zwrotną dotyczącą przebiegu rekrutacji w ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.