Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

Agnieszka Gałązkiewicz

tel. 32 603 65 64

mail: agnieszka.galazkiewicz@alfaelektro.pl

 

Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Danuta Gąsior

tel. 32 603 65 65

mail: danuta.gasior@alfaelektro.pl