Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

Agnieszka Gałązkiewicz

tel. 32 603 65 64

mail: agnieszka.galazkiewicz@alfaelektro.pl