Utrzymanie ruchu

Naszym Klientom gwarantujemy redukcję kosztów dzięki:

  • standaryzacji produktów- propozycja zamienników
  • redukcji zapasu magazynowego: magazyny konsygnacyjne, możliwość sprawdzenia dostępności produktów on-line
  • kumulacji zamówień  u jednego dostawcy: unifikacja opisów i numerów katalogowych Klienta w systemie
  • ograniczeniu liczby dostawców, usprawnieniu wewnętrznego obiegu dokumentów, zarządzanie płatnościami
    (e-procurment, e-faktura)


Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z rozwiązania jakim jest narzędzie Punch Out.


Punch-out (e-procurement)

 

Katalog Smart Direct z funkcją Punch Out, zintegruj swój elektroniczny system zamówień z naszym katalogiem i usprawnij pracę swojego działu zakupów. 

Katalog Smart Direct jest mechanizmem pozwalającym zintegrować katalog dostawcy z elektronicznym systemem zamówień klienta. 

Narzędzie to pozwala zmniejszyć biurokrację, skrócić czas przygotowywania dokumentów zamówienia oraz usprawnić pracę działu zakupów. Ponadto pozwala na bieżący dostęp do infromacji o produktach, ich dostępności oraz aktualnych cenach. 

Katalog Smart Direct z funkcją Punch Out jest rozwiązaniem przeznaczonym dla firm posiadającyh system ERP. Jak również tych, które wykorzystują obszar e-biznesu w swojej działalności oraz tych, które planują zmienić dotychczasowy system zamówień na elektroniczny. 

 

Katalog Smart Direct z funkcją Punch Out

 

 


* System ERP -
(Enterprise Resource Planning) to system informatyczny wspomagający planowanie i zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie na różnych szczeblach.

 

FAQ

1. Co to jest Punch Out? 

Punch Out, to specjalny mechanizm pozwalający zintegrować internetowy katalog dostawcy z elektronicznym systemem zamówień klienta. Z reguły katalog taki stanowi wydzielona część sklepu internetowego dostawcy zawierającego dodatkową funkcjonalność „przenoszenia” wybranych danych z takiego sklepu bezpośrednio do systemu informatycznego klienta. Można powiedzieć więc, że Punch Out pozwala na dostęp do bieżących informacji o produktach, ich dostępności oraz aktualnych cen i może stanowić narzędzie w dużym stopniu wspierające system zakupów w firmie. 

2. Jak działa Punch Out?

Sporym wyzwaniem dla wielu firm jest realizowanie zamówień od dostawców zewnętrznych. Wiele firm próbuje ten proces poddawać automatyzacji tworząc własne wewnętrzne systemy zamówień oraz wewnętrzne systemy autoryzacji. Poprzez sformalizowane podejście i budowę wewnętrznego procesu zamówień uzyskiwana jest znacznie lepsza kontrola nad realizacją zakupów. Jednak nawet takie sformalizowane podejście zawiera co najmniej jeden element, który może generować potencjalne błędy. Tym elementem jest wprowadzanie zamówień i towarów do systemu informatycznego. Wprowadzanie i opisywanie danych w różnych standardach może powodować spore problemy w późniejszym kwalifikowaniu i księgowaniu kosztów w systemach finansowo księgowych. Jedną z metod, którą można w tym przypadku zastosować jest uruchomienie specjalnego interfejsu informatycznego pomiędzy systemami informatycznymi klienta i dostawcy zwanego Punch Out. W pierwszej kolejności należy prawidłowo zestawić połączenie systemu zakupowego klienta z systemem katalogowym Dostawcy. W chwili kiedy takie połączenie zostanie zestawione klient z poziomu swojego systemu zakupowego poprzez wskazanie katalogu Dostawcy (z reguły jest to widoczne jako link) zostaje przeniesiony bezpośrednio do sklepu / katalogu elektronicznego Dostawcy. Od tego momentu z reguły poruszanie się po katalogu jest identyczne jak po normalnym sklepie internetowym. Całość tworzenia zamówienia jest analogiczna do kupowania produktów w sklepie internetowym, a różnica polega na sposobie postępowania z koszykiem wybranych towarów. W standardowej sytuacji koszyk jest po prostu zamieniany na zamówienie, które następnie podlega realizacji, w przypadku Punch Out zawartość koszyka kopiowana jest wprost do systemu informatycznego klienta. W ten prosty sposób kopiowane dane są spójne a równocześnie nie ma ingerencji w wewnętrzne procesy klienta (np. procesy autoryzacji). Dzięki takiemu podejściu klient z jednej strony uzyskuje możliwość wglądu w aktualne stany magazynowe oraz aktualne ceny produktów, z drugiej natomiast wszystkie niezbędne dane do systemu klienta wprowadzane są automatycznie.  

3. Dla kogo jest Punch Out? 

Punch Out przeznaczony jest głównie dla firm posiadających system ERP. System pozwala składać zamówienia w formie elektronicznej skracając przy tym ścieżkę całego procesu ofertowania i zamawiania. Punch Out przeznaczony jest przede wszystkim dla firm posiadających działy Utrzymania Ruchu. Narzędzie Punch Out dedykowane jest dla firm wykorzystujących obszar e-biznesu w swojej działalności oraz dla firm planujących zmienić dotychczasowy system zamówień na elektroniczny.

4. Dlaczego Punch Out jest ważny dla firm? 

Istnieją trzy główne powody, dla których firmy korzystają z rozwiązań typu Punch Out. Zautomatyzowany proces składania zamówień i zakupów: obieg dokumentów oraz wymiana informacji odbywa się drogą elektroniczną. Mechanizm Punch Out obejmuje cały proces składania zamówień na wszystkich jej poziomach. Pozwala to zmniejszyć biurokrację, która istnieje  przy tradycyjnym systemie składania zamówień, usprawnić pracę działu zakupów oraz skrócić czas przygotowywania dokumentów zamówienia. Monitoring zakupów: system umożliwia monitorowanie złożonego zamówienia. Dostęp do rzeczywistego stanu produktów i ich cen.  Dodatkowe korzyści, to:Niższe koszty zakupów. Szybsza obsługa i realizacja procesu zamówienia. Zwiększenie efektywności w zarządzaniu firmą.    

5. Jakie oprogramowanie jest wymagane dla Punch Out?   

Nie istnieją formalnie żadne ograniczenia związane z zastosowaniem rozwiązań typu Punch Out. Sama możliwość integracji rozwiązania wymaga zbudowania i uruchomienia odpowiedniego interfejsu. Standardowo w Alfa Elektro dostępny jest interfejs OCI (Open Catalog Interface,  https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Catalog_Interface ). 

6. Jaka jest różnica między zamówieniami przez system Punch Out a tradycyjnym systemem zamówień?  

Tradycyjny system składania zamówień jest długotrwały. Przede wszystkim przez skomplikowaną biurokrację (zapytanie ofertowe, oferta, akceptacja oferty i zamówienie) oraz duże zaangażowanie personelu. W porównaniu z tradycyjnym systemem zamówień, w którym nie ma możliwości wymiany informacji ze stroną e-commerce, Punch Out pozwala na dostęp do bazy produktów on-line, co pozwala na śledzenie cen i dostępności towarów. W dużym stopniu narzędzie typu Punch Out ułatwia, poprawia oraz przyspiesza pracę działu zakupów.   

7. Czy Punch Out może być dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy? 

Oferowany przez nas system Punch Out za każdym razem dostosowany jest do indywidualnych potrzeb firmy, tak aby jak najlepiej spełniał swoje zadanie, a korzystający z niego pracownicy mogli szybko i sprawnie składać zamówienia. Warto wspomnieć, że w ramach uruchamiania samego interfejsu można wykonać pewne prace związane z parametryzacją produktów - np. klient może do indeksów AE dopisać swoje indeksy oraz nazwy, również po takich dopisanych nazwach i indeksach może wyszukiwać produkty w katalogu.    

Aby udogodnić Państwu zakup naszych towarów, wprowadziliśmy także szereg innych usprawnień, m.in. usługę tworzenia magazynów konsygnacyjnych.