Nowości produktowe

Nasze hurtownie są zaopatrywane wyłącznie w najnowocześniejszy sprzęt. Żywo reagujemy na potrzeby rynku, stale aktualizując swoją ofertę. W tym dziale mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi naszych nowych propozycji sprzedaży artykułów elektrycznych – żarówek, opraw przemysłowych oraz obudów modułowych i wielu innych produktów. Szczegóły poniżej.


Schneider Electric - Power Tag

PowerTag - nowy wymiar kontroli instalacji elektrycznych.

Aparatura modułowa Acti 9 firmy Schneider rozwija się w kierunku pełnej i nieprzerwanie dostępnej kontroli instalacji elektrycznej. Najnowsza część systemu Smartlink  – przekładniki pomiarowe PowerTag  są tego wyrazem.

Funkcjonalność
Rozbudowanie już istniejącej rozdzielnicy lub wykonanie nowej z wykorzystaniem PowerTag pozwala uzyskać dostęp do funkcji pomiarowych i kontroli

obwodów odbiorczych w zakresie:

  • Pomiaru energii
  • Pomiaru mocy
  • Pomiar prądu i napięcia
  • Powiadomienia e-mail (przeciążenie, brak zasilania, osiągnięcie zadanego czasu pracy obwodu itp.)

Dzięki czemu użytkownik końcowy lub osoba nadzorująca instalację elektryczną ma nieograniczony dostęp do informacji o stanie nadzorowanej instalacji elektrycznej a przez to i urządzeń z niej zasilanych.

Architektura
Przekaźniki PowerTag współpracują z modułami komunikacyjnymi Smartlink:

- Smartlink SI B Ethernet pozwalającymi na zbieranie danych z przekaźników PowerTag, ale również poprzez 7 kanałów sterujących i wejście analogowe. Mogącymi pełnić także funkcje kontrolne i sterujące w instalacji

- Smartlink SI D Ethernet pozwalającymi tylko i wyłącznie na zbieranie danych pomiarowych z przekaźników PowerTag. Obie wersje modułów Smartlink mają wbudowany webserwer. Komunikacja pomiędzy przekaźnikami PowerTag a modułami Smartlink zainstalowanymi w tej samej rozdzielnicy odbywa się bezprzewodowo. Jeden moduł Smartlink może zbierać dane nawet z 20 przekaźników PowerTag. Smartlink dzięki komunikacji opartej na systemie Modbus TCP/IP może być także zintegrowany z BMS działającym w budynku, może być częścią automatyki budynkowej opartej na KNX czy też automatyki przemysłowej zarządzanej sterownikami PLC.

Korzyści
Dzięki zastosowaniu przekaźników PowerTag w szybki i łatwy sposób można zrealizować opomiarowanie wybranych obwodów odbiorczych monitorując energię elektryczną przez nie pobieraną. Możliwa jest również ciągła kontrola stanu obwodów elektrycznych poprzez wysyłanie powiadomień e-mail w przypadku:

  • zbyt dużego poboru mocy
  • zbyt dużego zużycia energii
  • przekroczenia założonego czasu pracy obwodu odbiorczego
  • przekroczenia progowej wartości prądu czy współczynnika mocy


Nierzadko zastosowanie PowerTag nie wymaga dodatkowego miejsca w rozdzielnicy: przekładniki montowane są w pobliżu wyłączników zabezpieczających wybrany obwód natomiast moduł Smartlink może być zamontowany między rzędami (odległość między rzędami >= 150 mm) aparatury modułowej lub w części bocznej rozdzielnicy.

PowerTag wyznacza nowy kierunek w zakresie rozwoju aparatury modułowej. Staje się ona systemem, który nie tylko składa się z urządzeń zabezpieczających instalacje elektryczne, ale tworzy w pełni zintegrowane środowisko aparatów i urządzeń komunikujących się ze sobą nawzajem, zapewniając swobodną kontrolę i monitorowanie poszczególnych obwodów elektrycznych dla użytkownika końcowego lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz