Nowości produktowe

Nasze hurtownie są zaopatrywane wyłącznie w najnowocześniejszy sprzęt. Żywo reagujemy na potrzeby rynku, stale aktualizując swoją ofertę. W tym dziale mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi naszych nowych propozycji sprzedaży artykułów elektrycznych – żarówek, opraw przemysłowych oraz obudów modułowych i wielu innych produktów. Szczegóły poniżej.


ZPAS - AHP_35_Ti - Rewersyjna powietrzna pompa ciepła

Urządzenie AHP_35_Ti powstało jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie utrzymania warunków pracy w szafach zewnętrznych teleinformatycznych i elektroenergetycznych.

Zasada działania została oparta o przemiany termodynamiczne, pozwalając na budowę nowoczesnego, bezobsługowego, bardzo wydajnego źródła chłodu i ciepła.

Wyznaczenie algorytmu pracy urządzenia następuje na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności wewnątrz szafy teleinformatycznej . Wydajność urządzenia zapewnia utrzymanie temperatury zadanej na poziomie od 10 do 40 °C i wilgotności względnej od 32 do 72% poza wystąpieniem punktu kondensacji. Dzięki zastosowaniu zaworu rewersyjnego praca chłodnicza sezonu letniego może być swobodnie przełączana na pracę grzewczą dla sezonu zimowego.

Urządzenie prowadzi cykliczne wymuszanie obiegu powietrza w celu zminimalizowania ryzyka występowania obszarów o wysokiej temperaturze (anihilacja punktów gorących), spowodowanych zróżnicowaniem gęstości rozmieszczenia urządzeń zamontowanych w szafie.

Opcjonalnie urządzenie zostało zabezpieczone na wypadek zaniku zasilania podstawowego 230 V. Dzięki zastosowanej przetwornicy i możliwości przełączenia się na zasilanie gwarantowane 48 V z siłowni szafy, jeśli taka została zainstalowana, może dalej pełnić funkcję chłodniczą, przełączając się na tryb wydmuchu ciepła bez udziału sprężarki. Rozwiązanie takie eliminuje zastosowanie zewnętrznych zaworów, klap lub żaluzji powodujących rozszczelnienie szafy.

Unikalne zastosowanie zjawiska przemieniany termodynamicznej jest chronione zgłoszeniem patentowym firmy ZPAS.

W urządzeniu zastosowano mikroprocesorowy system zdalnej kontroli oraz nadzoru w celu uzyskania wysokiej wydajności chłodniczej i cieplnej dla pracy ciągłej przy nadążnej regulacji współczynników pracy oraz minimalizacji kosztów zużycia energii i serwisu.

Urządzenie zapewnia prawidłową pracę w warunkach zewnętrznych od -33 do +50 °C. Rezerwa mocy pozwala na krótkotrwałą pracę w przypadku chwilowych przekroczeń parametrów podstawowych. Zainstalowany system kontrolno-pomiarowy informuje użytkownika w trybie on line o stanie pracy urządzenia oraz występujących alarmach pracy. Pozwala także na zdalną zmianę parametrów oraz określone czynności serwisowe typu włącz-wyłącz. Parametry pracy są archiwizowane w pamięci wewnętrznej urządzenia w postaci charakterystyk w okresie do roku czasu.

Zalety wykorzystania rewersyjnej pompy ciepła AHP

  • Jedno urządzenie do całorocznego utrzymywania zadanej temperatury i wilgotności wewnątrz szafy przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej około 1200 KWh rocznie.
  • Zapewnienie optymalnych warunków termicznych szafy po zaniku napięcia podstawowego do czasu powrotu zasilania, dzięki przejściu urządzenia w tryb chłodzenia pasywnego z minimalnym poborem mocy na poziomie 55 W – proces „small passive” – zastosowana innowacyjność chroniona zgłoszeniem patentowym ZPAS.
  • Możliwość płynnej stabilizacji temperatury i kontroli wilgotności powyżej punktu rosy dla mocy chłodniczych do 6 kW;
  • Wysoki współczynnik efektywności energetycznej COP ≤ 5 dla procesów grzania i  chłodzenia.
  • Utrzymanie stopnia szczelności IP 55 bez potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pośredniczących typu klapy i żaluzje w chwili zaniku zasilania.
  • Totalna minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez pełną zdalną kontrolę i monitoring urządzenia.