Nowości produktowe

Nasze hurtownie są zaopatrywane wyłącznie w najnowocześniejszy sprzęt. Żywo reagujemy na potrzeby rynku, stale aktualizując swoją ofertę. W tym dziale mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi naszych nowych propozycji sprzedaży artykułów elektrycznych – żarówek, opraw przemysłowych oraz obudów modułowych i wielu innych produktów. Szczegóły poniżej.


Weidmuller - u-remote IO-Link

u-remote IO-Link firmy Weidmüller

Innowacyjne nadrzędne moduły I/O IP20 i IP67 w standardzie IO-Link, dla jeszcze sprawniejszej parametryzacji i diagnostyki czujników i elementów wykonawczych w różnych środowiskach eksploatacji.

Jednym z celów w technologii konstrukcji maszyn i instalacji przemysłowych jest znacząca redukcja czasu realizacji montażu i przekazywania automatyki do użytku. Oba etapy wiążą się z wykonaniem połączeń elektrycznych między poszczególnymi elementami automatyki, tj. czujnikami i elementami wykonawczymi, a następnie konfiguracją ich nastaw i programowaniem pracy.

Zastosowanie systemu komunikacji IO-Link umożliwia podłączanie inteligentnych czujników i elementów wykonawczych do sterownika w znacznie krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Czujniki podłącza się błyskawicznie i bezbłędnie za pomocą gotowych i zunifikowanych kabli konfekcjonowanych. Z kolei etap przekazywania automatyki do użytku wymaga pobrania zbiorów zaprogramowanych parametrów do sterownika, co zajmuje dosłownie parę sekund. Kolejną zaletą IO-Link jest całkowita przejrzystość rozwiązania aż do poziomu podłączonych czujników i elementów wykonawczych. Zwiększa to w znacznym stopniu dyspozycyjność instalacji. IO-Link umożliwia bardzo dokładną diagnostykę problemów technicznych oraz upraszcza wymianę urządzeń, a tym samym skraca znacznie czas ewentualnego przestoju, zmniejszając związane z nim koszty utrzymania ruchu.

Firma Weidmüller poprzez swój elastyczny systemem zdalnych O/I u-remote, znacznie ułatwiający planowanie i uruchamianie rozwiązań automatyki, pozwala w jeszcze większym stopniu wykorzystać zalety systemu IO-Link. U-remote może pracować w głównych szafach sterowniczych, w aplikacjach mieszanych zapewniających stopień ochrony IP20 lub IP67 bezpośrednio przy obsługiwanych urządzeniach jako punkt doprowadzenia sygnalizacji automatyki. Daje tym samym użytkownikowi niezwykłą swobodę elastycznego konfigurowania architektury wejść i wyjść sygnalizacji AKPiA, odznaczając się jednocześnie zaletami kompleksowego i spójnego systemu automatyki. Zintegrowany w systemie u-remote serwer sieci Web ułatwia znacznie programowanie i szybką obsługę techniczną instalacji — bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania diagnostyczno-serwisowego.

IO-Link jest systemem komunikacji zaadaptowanym jako standard międzynarodowy (norma IEC 61131-9) umożliwiającym wymianę danych między czujnikami a elementami wykonawczymi automatyki. System IO-Link składa się z modułu nadrzędnego (master) IO-Link oraz co najmniej jednego urządzenia podrzędnego (device) IO-Link np. czujnika lub elementu wykonawczego. Moduł nadrzędny
IO-Link jest interfejsem wymiany danych ze sterownikiem automatyki wyższego rzędu i zarządza on wymianą danych pomiędzy podłączonymi do siebie urządzeniami IO-Link. Firma Weidmüller oferuje w ramach systemu IO-Link moduły nadrzędne w obudowach o stopniu ochrony IP20 i IP67. W porównaniu z dostępnymi na rynku modułami nadrzędnymi IP20, zasilanie wyjściowe modułu nadrzędnego firmy Weidmüller zwiększono z 200 mA
aż o 150% do 500 mA na jeden kanał IO (typ A).

Moduły u-remote IO-Link o stopniu ochrony IP67 mogą być montowane bezpośrednio w instalacji technologicznej w roli interfejsów danych wymienianych z czujnikami i elementami wykonawczymi. Moduł nadrzędny u-remote IO-Link liczy 30 mm szerokości. Ma cztery porty typu A i cztery porty typu B. Jego możliwości rozszerzono o znacznie udoskonalone funkcje programowania i diagnostyki podłączanych czujników i siłowników. To pierwsza wersja modułu nadrzędnego, którego porty typu B współpracują z elementami wykonawczymi o obciążalności prądowej aż do 2 amperów. Każdy port modułu można skonfigurować do pracy w trybie wejścia lub wyjścia danych.

u-remote w obudowie IP67 umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej zasilania systemu wejść i wyjść do 16 A. Oznacza to możliwość podłączenia większej liczby odbiorników do obwodu systemu, co znacznie zmniejsza ilość potrzebnego okablowania. Moduły u-remote IP67 z wtyczkami kodowanymi „L” to więcej mocy potrzebnej do zasilenia Twojego rozwiązania automatyki przemysłowej.

Obie wersje modułów u-remote IO-Link (w wykonaniu IP20 i IP67) można łatwo programować za pomocą wbudowanego serwera sieci Web. Interfejs serwera sieci Web ułatwia również prowadzenie testów systemu automatyki — lokalnie lub zdalnie. Moduły u-remote nie wymagają szczególnego oprogramowania do prowadzenia diagnostyki zdalnej lub lokalnej symulacji działania wejść i wymuszania sygnałów wyjściowych. Użytkownik potrzebuje wyłącznie komputera ze zwykłą przeglądarką internetową. Moduły umożliwiają także symulowanie procesów technologicznych i procedur bez podłączonego sterownika.Rozwiązanie takie — oprócz uproszczonego, etapowego przekazania rozwiązania automatyki do użytku — przyspiesza również obsługę techniczną w razie nieplanowanego przestoju. Konstrukcja serwera sieci Web znacznie ułatwia obsługę całego rozwiązania, jest on bardzo przyjazny dla użytkownika, ogromnie upraszczając konfigurację nawet całych szeregów maszyn.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 


Moduły Weidmüller u-remote w wersji IP67: W zaledwie
30-milimetrowej szerokości module nadrzędnym
IO-Link przewidziano porty typu A i B
.


 

 

 

 

 
Moduły Weidmüller u-remote w wersji IP20:
Moduły IO-Link IP20 umożliwiają znacznie sprawniejsze
programowanie i diagnozowanie podłączonych czujników
i elementów wykonawczych.

 

 

 

 

 Moduł Weidmüller u-remote w wersji IP20: Moduł nadrzędny IO-Link
w obudowie o stopniu ochrony IP20 z podłączonymi czujnikami
i elementami wykonawczymi. Zasilanie na wyjściach modułu
nadrzędnego zwiększono do 500 mA na kanał.

 

 

 

 

 

 

 

Moduły Weidmüller u-remote w wersji IP67: Moduły zdalne I/O
w obudowach IP67 to większa wydajność i sprawność działania
maszyn i instalacji przemysłowych.