Nowości produktowe

Nasze hurtownie są zaopatrywane wyłącznie w najnowocześniejszy sprzęt. Żywo reagujemy na potrzeby rynku, stale aktualizując swoją ofertę. W tym dziale mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi naszych nowych propozycji sprzedaży artykułów elektrycznych – żarówek, opraw przemysłowych oraz obudów modułowych i wielu innych produktów. Szczegóły poniżej.


Eaton - Wyłączniki różnicowoprądowe w cyfrowym świecie

W jaki sposób wykorzystanie cyfrowych wyłączników różnicowoprądowych zwiększa bezpieczeństwo operatora, wydłuża czas pracy maszyn i podnosi rentowność?

Maksymalizacja czasu pracy maszyn jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności firm na współczesnym rynku. Przykładowo, koszty przestojów maszyn mogą z łatwością osiągać dziesiątki tysięcy euro. Wiele firm działa z minimalnymi zapasami towarów, a procesy wykorzystują zwykle 95% dostępnego czasu pracy, aby zaspokoić zapotrzebowanie. Dlatego przestoje mogą szybko prowadzić do wstrzymania realizacji zamówień, co negatywnie wpływa na obroty i zaufanie klientów.

Zabezpieczenia obwodów, a w szczególności cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), mogą pomóc producentom maszyn zagwarantować ich klientom w przemyśle wytwórczym dłuższy czas pracy dzięki zapewnieniu funkcji lokalnego i zdalnego monitorowania oraz wczesnego ostrzegania. Technologia ta przekazuje informacje o stanie maszyny do personelu odpowiedzialnego za konserwację, co znacznie upraszcza konserwację zapobiegawczą i w rezultacie przekłada się na ograniczenie przestojów.

Dalsze zwiększenie niezawodności maszyn można osiągnąć dzięki zainstalowaniu odpowiedniej technologii, zgodnej z właściwymi normami i wymogami bezpieczeństwa. Jednocześnie dla producentów maszyn, szczególnie tych nastawionych na eksport międzynarodowy, istotna jest współpraca z partnerami rozumiejącymi wymogi rynku międzynarodowego, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe zabezpieczają przed szkodliwymi zakłóceniami elektrycznymi, w przypadku których w obwodzie elektrycznym powstają prądy różnicowe i prądy upływowe. Tego typu zjawiska są wyjątkowo szkodliwe dla człowieka, mogą powodować wypadki śmiertelne oraz pożary, jak również doprowadzić do awarii maszyny i zmniejszenia zysków.

Od dziesięcioleci wyłączniki różnicowoprądowe niezawodnie chronią ludzi i maszyny. Pierwsze patenty otrzymał prof. dr Biegelmeier w roku 1957, zaś kolejnym krokiem na drodze rozwoju było opracowanie pierwszego wyłącznika z magnesem trwałym w 1965 roku – stanowi on podstawę dla współczesnego wyłącznika różnicowoprądowego. Technologia pierwszego cyfrowego wyłącznika różnicowoprądowego typu B i B+ stała się dostępna w roku 2014. Korzyści płynące z zastosowania wyłączników różnicowoprądowych są szeroko znane, jednak cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe zwiastują nową epokę w konserwacji zapobiegawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe – idealny wybór dla producentów maszyn

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe łączą działanie ochronne z szeregiem funkcji cyfrowych – wyjątkowych na rynku urządzeń – do ochrony obwodów w celu zapewnienia maksymalnej ilości informacji o stanie obwodu i wydłużenia gotowości do pracy chronionego systemu lub maszyny. Technologia cyfrowa ma zastosowanie zarówno w przypadku wyłączników różnicowoprądowych RCCB, jak i RCBO.

Urządzenia te przez cały czas mierzą wartość prądu różnicowego i wykorzystują uzyskane w czasie rzeczywistym wyniki do sterowania lokalnymi kontrolkami LED wczesnego ostrzegania i zdalnymi bezpotencjałowymi stykami wyjściowymi wczesnego ostrzegania. Wczesne ostrzeganie pozwala personelowi zajmującemu się konserwacją na rozwiązanie potencjalnych problemów, zanim doprowadzą one do przerw w działaniu urządzenia lub awarii. Status instalacji jest zawsze widoczny. Dzięki ograniczeniu nieplanowanych wezwań serwisowych można jeszcze bardziej ograniczyć koszty. Oszczędności stają się jeszcze większe, ponieważ częstotliwość przeprowadzania testów można teraz zmniejszyć do jednego testu w roku.

Dostępność instalacji jest jeszcze większa, ponieważ cyfrowe urządzenia zabezpieczające mają krótkie opóźnienia czasowe i optymalne progi zadziałania, co sprawia, że krótkotrwałe awarie nie spowodują niepotrzebnego wyzwolenia zabezpieczeń i utraty dostępności systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy wyłączników różnicowoprądowych

Zasadniczo Eaton zaleca korzystanie przynajmniej z wyłącznika różnicowoprądowego typu A, aby zapewnić niezbędny poziom ochrony w zastosowaniach przemysłowych.

Poza tym zaleca się korzystanie z wyłączników różnicowoprądowych typu B w przypadku zagrożenia pożarowego oraz w celu zapewnienia dodatkowej ochrony związanej z maszynami o regulowanej prędkości oraz ogólnie w przypadku zastosowań wykorzystujących przemienniki częstotliwości. Prąd stały o ustabilizowanym przebiegu negatywnie wpływa na zdolności wyłączników różnicowoprądowych typu AC lub A w zakresie wykrywania lub wręcz uniemożliwia wykrywanie, więc w najgorszym przypadku funkcja zabezpieczenia zostaje wyłączona.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są w stanie wykryć prąd przemienny sinusoidalny i prąd pulsujący lub prąd wygładzony DC, co czyni je odpowiednimi do wszelkich zastosowań i przebiegów prądu zgodnie z normą IEC/EN 62423. Dla wyłączników różnicowoprądowych typu B zdefiniowano warunki zadziałania zabezpieczenia w przypadku prądu różnicowego o różnych częstotliwościach do 1 kHz.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu Bfq spełniają wymogi dotyczące typu B (IEC/EN 62423) oraz są zaprojektowane do wykorzystania w obwodach, w których przemienniki częstotliwości są wykorzystywane z napędami o regulowanej prędkości. Posiadają specjalnie przystosowane krzywe zadziałania określone do maksymalnie 50 kHz i są zaprojektowane tak, by ograniczać liczbę niepotrzebnych wyzwoleń.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B+ są zgodne z wymogami normy VDE 0664-400, a maksymalną częstotliwość, na której zadziała zabezpieczenie, zdefiniowano w ich przypadku na poziomie 20 kHz. Maksymalna wartość zadziałania dla prądu na wyższych częstotliwościach wynosi 420 mA. Zapewnia to doskonałą ochronę przed zagrożeniem pożarowym wywołanym prądem upływu w zastosowaniach z wykorzystaniem napędu elektrycznego. Ma to szczególne znaczenie w aplikacjach związanych z rolnictwem, ponieważ pozwala uniknąć pożarów wywołanych prądami upływu o wysokiej częstotliwości.

Wyłączniki różnicowoprądowe w rozwiązaniach opartych na Inteligentnym Okablowaniu

Wyłączniki różnicowoprądowe są istotnym elementem umożliwiającym ograniczenie przestojów, jednak producenci maszyn i montażyści mogą dodatkowo wydłużyć czas pracy urządzeń i wygenerować oszczędności poprzez zintegrowanie ich ze środowiskiem Inteligentnego Okablowania.

Na przykład urządzenia, takie jak wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe RCCB i wyłączniki kombinowane RCBO, mogą zostać szybko i łatwo podłączone do inteligentnego okablowania i technologii komunikacji poprzez moduł Eaton SmartWire-DT MCB/RCD. Dzięki temu dodatkowe urządzenia wejścia/wyjścia i okablowanie stają się zbędne, co umożliwia producentom maszyn ograniczenie czasu i kosztów montażu lub modernizacji.

Przy zastosowaniu tego systemu dostęp do informacji o stanie (załączony, wyłączony, wyzwolenie) urządzeń zabezpieczających jest możliwy w ramach sieci zasilającej, układu sterowania lub monitorowania maszyny. Zespoły utrzymania ruchu nieprzerwanie otrzymują informacje na temat instalacji, dzięki czemu mogą natychmiastowo reagować na problemy i ograniczać czas przestoju maszyn do minimum.

Podsumowanie

Na etapie opracowywania wymogów dotyczących wyposażenia zabezpieczającego obwody (zwłaszcza wyłączników różnicowoprądowych) i prac nad obniżeniem kosztów – przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności swoich maszyn – projektanci mają do wyboru wiele możliwych strategii. Strategie te mogą dotyczyć zarówno funkcji technicznych sprzętu, jak i szerszego zakresu równie istotnych czynników. Możliwość określenia specyfikacji i uzyskania dokładnie takich samych produktów na całym świecie, mimo wariantywności podyktowanej lokalnymi wymogami, ułatwia eksport, konserwację i planowanie procedur operacyjnych.

Udoskonalenie diagnostyki dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii cyfrowej nie tylko poprawia skuteczność eksploatacji i wydajność maszyn, lecz także – w połączeniu z odpowiednimi zabezpieczeniami obwodów – zwiększa bezpieczeństwo i poziom ochrony ludzi oraz maszyn.

Dodatkowe materiały na ten temat można uzyskać tutaj