Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o.
ul. Obr. Westerplatte 81
40-335 Katowice
tel.: 32 789 64 00, 603 64 00
biuro@alfaelektro.pl
KRS: 0000056882 Sąd Rejonowy Katowice VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 270117632, NIP: 634-013-56-76
Kapitał zakładowy: 30 000 000 PLN

 

Dział Handlowy - Oddziały
Kliknij tutaj


Dział HR
tel: 32 603 65 64, 32 603 65 65
e-mail: rekrutacja@alfaelektro.pl


Dział Kadr
tel: 32 789 64 36
fax: 32 603 65 38
e-mail: kadry@alfaelektro.pl


Dział Księgowości
tel.: 32 789 64 62 do 65
fax: 32 603 65 63
e-mail: ksiegowosc@alfaelektro.pl


Dział Marketingu
tel: 32 789 64 04, 32 789 64 14
e-mail: marketing@alfaelektro.pl

Dział Windykacji
tel: 32 603 65 76, 32 603 64 78
fax: 32 603 64 76
e-mail: windykacja@alfaelektro.pl

Dział Zarządzania Informacją o Produkcie (PIM)
e-mail: pim@alfaelektro.pl

Dział Zakupów ds. Oświetlenia
tel: 32 603 65 22
e-mail: oswietlenie@alfaelektro.pl


Koordynator Platformy eHandel

tel:+48 660 743 399