Podbój Francji

Początek 1969 roku wyznaczył wejście grupy rodzinnej do branży elektrycznej poprzez nabycie Comptoir d'Electricite Franco-Belge.

W latach 70. następują liczne przejęcia firm, które staną się regionalnymi bazami na terenie Francji:

  • Comptoir Lyonnais d'Electricite (CLE) w 1973 roku (region południowo-wschodni)
  • Sanelec w 1974 roku (region północno-wschodni)
  • Grupa Marcel Tabur (GMT) w 1977 roku (region zachodni)
  • CGED w 1991 roku, jedyna narodowa marka we Francji.

Podbój międzynarodowy

Sonepar kontynuuje swój rozwój w dwóch kolejnych krajach: w Niemczech i Holandii, a następnie osiada w Belgii, Hiszpanii i we Włoszech.

Początek 1982 r. - OTRA NV, holding kontrolujący dwie wiodące firmy: holenderską Technische Unie i niemiecką Otto Kuhmann, staje w obliczu wycofania się swego słynnego udziałowca - grupy OGEM. Sonepar, znający od długiego czasu jej zarząd, angażuje się w przejęcie firmy. OTRA NV znacznie powiększyła wymiar operacyjny Soneparu, podwajając jego międzynarodową część.

1984 r. - Sonepar zapoczątkowuje swą obecność w Ameryce Północnej poprzez Lumen w Quebec, a w 1998 roku wchodzi do Stanów Zjednoczonych.

1990 r. - dalsze operacje, w Rosji i krajach skandynawskich: Finlandii, Danii i Norwegii.

2000 r. - Sonepar przedostaje się na kontynent azjatycki poprzez oddział w Hong Kongu i otwiera się na Amerykę Łacińską.

2004 r. - 35 lat istnienia Sonepar. Wiele firm, które dołączyły do grupy przekracza 50 lat istnienia, a niektóre są nawet stulatkami.