"Przestrzeganie przepisów jest obowiązkiem każdej osoby w Sonepar, każdego dnia we wszystkim, co robimy" Philippe Delpech, CEO of Sonepar  

Polityka Sonepar dotycząca prowadzenia działalności i postępowania zarówno z pracownikami, jak i partnerami biznesowymi, opiera się na silnych, fundamentalnych Wartościach, takich jak szacunek i uczciwość. W związku z tym publikujemy na naszej stronie Kodeks postępowania. Niniejszy Kodeks postępowania spółki Sonepar i jej jednostek stowarzyszonych stanowi kontynuację bieżących praktyk i ma na celu podkreślenie tego, z czym wiąże się uczciwość dla każdego z nas, gdy stajemy przed rosnącą liczbą regulacji dotyczących zgodności z przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem postępowania.

 

 
Zobacz                                                  Zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zobacz

Narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości grupy Sonepar znajdziesz tutaj

 

 

Compliance is everyone’s responsibility at Sonepar, everyday in everything we do” said Philippe Delpech, CEO of Sonepar   

 Kodeks postępowania w j. angielskim.

 
Zobacz                          Zobacz       

 

 

 

 Zobacz

Click here to access the whistleblowing tool.